Đường thênh thang gió lộng một mình ta ...
Phan Hiền
Điểm giữa kỳ môn HTTTQL - K39 lớp Toán
(29/04/2015 11:10:32 CH)
Bảng điểm cộng và điểm giữa kỳ môn 

Hệ thống thông tin quản lý - lớp toán K39
(download)

(Điểm cộng này chỉ tính cho phần điểm giữa kỳ)
  [Hiện có 0 bình luận ...]  
Môn HQTCSDL1 - K38
(29/04/2015 11:09:44 CH)
Lớp tin học khoá 38 - môn Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 1

Điểm giữa kỳ và tất cả điểm cộng
(download bang diem)


  [Hiện có 0 bình luận ...]  
Slide bài giảng môn Hệ thống thông tin quản lý
(14/01/2015 8:09:00 SA)
Slide bài giảng download tại đây (download)


  [Hiện có 0 bình luận ...]  
Điểm toàn bộ học phần môn THĐC khoá 40 (Chính quy)
(06/01/2015 10:21:17 SA)
Sự thay đổi điểm giữa kỳ do thầy Huy cộng sót điểm và chỉnh lại như sau:

31141020437  Đinh Gia Phú  18/05/1996  DH40DC005  W:5  E:2   GK:7

31141021350  Nguyễn Thị Phương  07/01/1996   DH40DC013  W:5   E:3   GK:8

Điểm bên dưới đã chỉnh 


Bảng điểm toàn bộ học phần tin học đại cương K40 (mới ngày 6/1/2015)

1. Lớp HP 14C1309012302 (download)

2. Lớp HP 14C1309012305 (download)(sau tết tây năm 2015, mình sẽ nộp trường

các thắc mắc về điểm giữa kỳ, các bạn liên hệ thầy Huy - email: 
huybx@ueh.edu.vn)
  [Hiện có 0 bình luận ...]  
ĐIỂM CÁC HỌC PHẦN (HQTCSDL 2; HTGRQD; Báo cáo ngoại khoá) K37
(25/12/2014 4:05:03 CH)
Bảng điểm tất cả các môn:

1. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 2 - K37 (bảng 1; bảng 2)

2. Hệ trợ giúp ra quyết định - K37 (
bảng 1)

3. Báo cáo ngoại khoá - K37 (
bảng 1)


  [Hiện có 0 bình luận ...]  
Điểm toàn bộ học phần môn THĐC lớp chất lượng cao - K39 (Ngân hàng; Kinh doanh quốc tế 2)
(25/12/2014 2:27:35 CH)
Bảng điểm toàn bộ học phần môn THĐC 

1. Lớp kinh doanh quốc tế 2 (download)

2. Lớp Ngân hàng (downloadBảng điểm giữa kỳ môn THĐC lớp chất lượng cao


1. Lớp Kinh doanh 2 - K39 CLC (download)

2. Lớp Ngân hàng - K39 CLC (download)(Sau tết tây bảng điểm sẽ nộp lên trường)
  [Hiện có 0 bình luận ...]  
DANH SÁCH VÀ THỜI GIAN THI GIỮA KỲ - HQTCSDL 2 - K37
(20/12/2014 7:23:29 CH)
Danh sách thời gian thi giữa kỳ HQTCSDL 2 - K37 (download)

Lên trước giờ chấm 15 phút.

Điểm thi cuối kỳ môn Hệ Quản trị cơ sở dữ liệu 2 (download)

(Tỉ lệ: giữa kỳ và cuối kỳ là 50:50)
  [Hiện có 0 bình luận ...]  
1234567

TÌM KIẾM THÔNG TIN

Tựa đề
Nội dung
Từ ngày (Ngày/tháng/năm)
Đến ngày (Ngày/tháng/năm)Bản quyền thuộc về Khoa Tin Học Quản Lý - Trường Đại học Kinh Tế - Tp Hồ Chí Minh
Phòng 101 - 279 Nguyễn Tri Phương Q.10 - Tp Hồ Chí Minh