Đường thênh thang gió lộng một mình ta ...
Phan Hiền
Hệ Quản Trị CSDL I - K37 CQ
(16/04/2014 7:57:07 SA)
Bài kiểm tra giữa kỳ (vào 8:30 sáng thứ 4 ngày 23 tháng 4 năm 2014) sẽ làm trên dữ liệu về sửa xe. Bài kiểm này làm trong vòng 60 phút (có đủ cả viết truy vấn và Trigger (không thủ tục và hàm))(Đề làm kiem tra Trigger ngày 12 tháng 4 năm 2014 (download))

Thứ 7 ngày 12 tháng 4 năm 2014, lớp làm bài kiểm tra 30 phút (làm phần trigger với dữ liệu bài tập 2 - dữ liệu về sửa xe)
Thứ 7 ngày 5 tháng 4 năm 2014, lớp làm bài kiểm tra 45 phút (làm phần truy vấn với dữ liệu bài tập 2 - dữ liệu về sửa xe )Phần bài tập : Bài 0;  Bài 1;  Bài 2; Dữ liệu 1;

Bài tập hàm mở rộng 01;

baitapham_morong.doc Phần slide: link


  [Hiện có 2 bình luận ...]  
TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG - KHÓA 39 - Lớp 19-21; 22-24; 25-27
(08/02/2014 9:37:28 SA)
Các bạn chú ý xem điểm do nhà trường cung cấp (nếu có sai xót do nhập liệu thì liên hệ mình (sdt: 0909259404; hienphan2004@gmail.com)Điểm thi toàn bộ học phần Tin Học Đại Cương K39

Lớp 25-27 (
download)Lớp 22-24 (download)Lớp 19-21 (download)


Đề thi giữa kỳ THDC K39 (download)

Lịch thi giữa kỳ THĐC Khóa 39

Lớp                 Ngày thi                Giờ thi        Phòng thi

19-21             5/12/2013              13:00        A401, A312, A302a  

22-24             6/12/2013              07:00        A401, A302a

25-27             7/12/2013              13:00        A401, A302aDanh sách miễn thi giữa kỳ và cộng điểm giữa kỳ

+ Lớp 19-21

Giang Hoàng Kiệt - l66 k38. -             Miễn thi giữa kỳ

Đỗ Hoàng Long - L19.                              +3

Nguyễn Thị Thủy Tiên - l20.                     +2

Lê Hữu Tài - l20 -                                    +3

Nguyễn Thị Thanh Thùy -l20.                   +1

Nguyễn Cao Nhã - l20.                            +1

Bùi Trần Bảo Trân - l21.                           +1

Phạm Phi Phong - l19.                              +1

Trương Bách Vĩ - l20.                               +2

         

+ Lớp 22-24

Lê Đình Quát.    - l24.                 Miễn thi giữa kỳ

Liêm Trí Nhật - l24.                    Miễn thi giữa kỳ

Ngô Thị Hoàng Loan. - l23.                       +1

Nguyễn Thị Thu Hà - l24.                          +2

Thái Thanh Bình - l22.                              +1

Võ Minh Minh - l22.                                  +3

Nguyễn Phước Hưng - l23.                        +1

Mai Hoàng Thái Nguyên - l23.                   +2

Nguyễn Duy Anh. - l24.                            +2

Lê Ngọc Bích Thủy - l22.                          +3

Nguyễn Phương Oanh - l23.                      +2

Huỳnh Xuân Thi - l24.                              +2

Lê Thị Mỹ Phượng. - l24.                          +1

Trần Hoàng Quý. - l22.                            +1

Hoàng Nguyễn Hương Giang - l24.           +1

Trần Đức Tài - l23.                                  +2

Giêng Mỹ Nhi. - l23.                                +1+Lớp 25-27

Nguyễn Phú Sỹ - L25.                     Miễn thi giữa kỳ

Lê thành Thắng - l27.                     Miễn thi giữa kỳ    

Trần Hoàng Nhật Linh - l27.                      +3

Hoàng Gia Hy. - l25.                                 +3

Trần Đình Duy - l9 -k38.                           +1

Trần Ái Nhi- l27.                                       +3

Nguyễn Minh Trung - l27.                          +1

Nguyễn Thị Hồng Khanh - l25.                   +1

Ngô Thái Dương. - l26.                              +1

PHạm Hồng Mộng Thy - l26.                      +1

Trần Thị Diễm Phương. - l27.                     +1

Võ Thiện Quang.  - ck01.                          +1

Phần bài tập Excel (download)Phần bài tập word

- bài 1 (download)

- bài 2 (download)

- bài 3 (download)

- bài 4 (download)


  [Hiện có 0 bình luận ...]  
Ví dụ HQTCSDL2 - Hòan Chỉnh 17
(21/01/2014 9:16:39 CH)
Ví dụ:

Ngày 7/1/2014 (download)

Ngày 9/1/2014 (download)

Ngày 11/1/2014 (download, dulieu)

Ngày 14/1/2014 (download, dulieu)

Ngày 16/1/2014 (download)

Ngày 18/1/2014 (download)

Thi giữa kỳ (baithi, bangdiem)

Ngày 21/1/2014 (download)Slide HQTCSDL2 (liên kết)


  [Hiện có 0 bình luận ...]  
Thông báo kết quả: Thi HQTCSDL2 - Khóa 36 - Ngày 16 tháng 12 năm 2013
(30/12/2013 2:11:24 CH)
Bảng điểm chính thức (bảng viết tay)

(download1; download2)

Các bạn xem có ghi sai điểm của ai khôngKết quả toàn bộ học phần môn HQTCSDL2 - K36 (download)

có vấn đề gì thì liên hệ

điểm được chấm thành nhiều phần, mỗi phần 1 điểm (cả 2 đề đều như nhau các phần)

Đa phần các bạn bị sai nhiều ở việc kiểm tra các giá trị tồn tại, đúng ra là phải kiểm tra sự tồn tại một giá trị phải trên dữ liệu DataBase.

---------------------------------

Sau khi thi xong, có 3 thí sinh không nộp bài

1. Võ Mạnh Cường                Máy 45

2. Nguyễn Đình Dũng           Máy 48

3. Phan Tấn Đạt                    Máy 47


(Không nộp bài là điểm 0)  
  [Hiện có 0 bình luận ...]  
Môn: Hệ trợ giúp ra quyết định - Khóa 36 CQ
(30/12/2013 2:06:53 CH)
Bảng điểm chính thức (viết tay) (download)

Các bạn xem có ghi sai điểm của ai khôngBảng điểm toàn bộ học phần HTGRQD K36 (download)

Có vấn đề gì thì liên hệ mìnhCác bạn bị sai ở vài lỗi sau

- Vẽ hình thiếu sự xác định giá trị x, rồi từ đó mới có điểm giao với hàm thành viên số mờ, từ điểm giao này mới vẽ đường ngang gọi là các w.

- vẽ hình hàm thành viên số mờ của 1 ngữ nghĩa lại canh không hợp lý. Ví dụ: Hàm thành viên bắt đầu từ số 0 mà lại đứng sau hàm thành viên bắt đầu từ số 10.

- lúc tính tích phân từ a đến b của 1 hàm f, chỉ ghi ra công thứ rồi ghi kết quả, mà không hề ghi thêm 1 dòng là nguyên hàm của f tính với b trừ cho nguyên hàm của f tính với a. Nói chung thiếu dòng xác định nguyên hàm.

Nói chung là bị trừ điểm ở vẽ cũng nhiều, trừ điểm ở tính toán cũng có.

Có vài bạn rất là may khi đạt được 0.25. Ví dụ như 7.25 thành 7.5
  [Hiện có 0 bình luận ...]  
Môn: Lập Trình Hướng Đối Tượng 1 - K37
(30/12/2013 2:05:11 CH)
Bảng điểm chính thức (bảng viết tay) (download)

Các bạn xem có ghi sai điểm của ai không ?Điểm toàn bộ học phần (download)

có vấn đề gì thì liên hệ

Bài giải bài thi (download)

---------------Thi giữa kỳ môn OOP1 lần thứ 2 Khóa 37 CQ vào 

sáng thứ 4 ngày 27 tháng 11 năm 2013, lúc 9:00 sáng tại phòng máy B101.
Điểm giữa kỳ K37 - OOP1 (lần thứ 1) (download bang diem)Bài tập :

        + Bài tập 01 (download)

        + Bài tập 02 (download)    Bài sửa - bài tập 2 (download)

        + Bài tập 03 (download)    Bài sửa - bài tập 3 1 (download) <> bài tập 3 2 (download)

  (nếu có muốn hỏi gì về bài làm thì liên hệ gặp trực tiếp  mình trên Khoa)Slide 

- CH1 (Ch1-1;   Ch1-2)

- CH2 

- CH3

- CH4

- CH5


  [Hiện có 0 bình luận ...]  
Điểm toàn bộ học phần - THDC - Lớp CLC K38 Tài Chính Doanh Nghiệp
(27/12/2013 6:26:50 CH)
Điểm toàn bộ học phần THDC của lớp CLC k38 TCDN 2

(download)

Có vấn đề gì thì liên hệ mìnhDanh sách sinh viên được miễn thi giữa kỳ (thi thưc hành)

1. Lê Văn Hòa

Danh sách sinh viên được cộng điểm 

1. Nguyễn Gia Huy                       +4

2. Nguyễn Vũ Đăng Khoa               +4

3. Nguyễn Mạnh Quang                 +2

4. Hồ Hoài Nghĩa                          +2

5. Dương Quốc Anh                      +1

6. Trần Ngọc Vy Vy                      +1 


  [Hiện có 0 bình luận ...]  
12345

TÌM KIẾM THÔNG TIN

Tựa đề
Nội dung
Từ ngày (Ngày/tháng/năm)
Đến ngày (Ngày/tháng/năm)Bản quyền thuộc về Khoa Tin Học Quản Lý - Trường Đại học Kinh Tế - Tp Hồ Chí Minh
Phòng 101 - 279 Nguyễn Tri Phương Q.10 - Tp Hồ Chí Minh