Đường thênh thang gió lộng một mình ta ...
Phan Hiền
DANH SÁCH VÀ THỜI GIAN THI GIỮA KỲ - HQTCSDL 2 - K37
(20/12/2014 7:23:29 CH)
Danh sách thời gian thi giữa kỳ HQTCSDL 2 - K37 (download)

Lên trước giờ chấm 15 phút.

Điểm thi cuối kỳ môn Hệ Quản trị cơ sở dữ liệu 2 (download)

(Tỉ lệ: giữa kỳ và cuối kỳ là 50:50)
  [Hiện có 0 bình luận ...]  
Môn Tin học đại cương - Lớp Đại Học Chính Quy
(25/11/2014 11:22:51 SA)
Lịch thi giữa kỳ môn Tin Học Đại Cương - K40

Mã Lớp HP: 14C1309012305 (Lớp SV:13-15, học C3 - C102) 

        Thi giữa kỳ vào ngày 9 tháng 12 năm 2014 - 7:00 AM - A312 & A401 (lớp 13 và 14)   +    8:00 AM - A312 & A401 (lớp 15)Mã Lớp HP: 14C1309012302 (Lớp SV:04-06, học S6 - C101) 

        Thi giữa kỳ vào ngày 12 tháng 12 năm 2014 - 13:00 AM - A312 & A401 (lớp 4 và 5)  +    14:00 AM - A312 & A401 (lớp 6)(Đi thi có mặt trước giờ thi 15 phút và đem theo thẻ sinh viên)Bài tập word (định dạng văn bản nhỏ) (download)

Bài tập word (văn bản lớn) (download)

Bài tập Excel (download)

--------------------------

Slide bài giảng (slide thong tin chung va word - download)

Slide bài giảng (slide Excel - download)


  [Hiện có 0 bình luận ...]  
Điểm giữa kỳ môn THĐC lớp chất lượng cao - K39 (NH; KD)
(11/11/2014 9:50:23 SA)
Bảng điểm giữa kỳ môn THĐC lớp chất lượng cao

1. Lớp Kinh doanh 2 - K39 CLC (download)

2. Lớp Ngân hàng - K39 CLC (download)


  [Hiện có 0 bình luận ...]  
Thông báo: Thi giữa kỳ - Lớp Tin học đại cương - hè 2014 - Chiều 246 phòng B116
(13/08/2014 11:39:30 SA)

Bảng điểm cuối cùng - nộp trường (download) 


Đây là bộ đề thi của các bạn (excelword)


==================================


Lưu ý: nếu các bạn có thắc mắc gì thì gọi điện cho mình.


Sáng thứ 5 (14/8/2014) nộp điểm cho trường.================================

Danh sách sinh viên lớp chiều 246 (download)


Các bạn chú ý nhớ số thứ tự của các bạn. Số thứ tự và mã sinh viên được dùng trong khi thi. Khi thi nhớ ký tên.


Thi giữa kỳ: Ngày 16 tháng 7 năm 2014 - B019


Ca 1: 13:30 --> 14:30         Số thứ tự từ 1 đến 80


Ca 2: 14:40 --> 15:40         Số thứ tự từ 81 đến hết


Danh sách các bạn được miễn thi giữa kỳ


1.       Nguyễn Đình Hoàng Anh


2.    Đặng Mã Phi Long


3.      Trần Thanh Đức


4.   Nguyễn Quốc Hùng


Danh sách được cộng điểm giữa kỳ


           


2.      Phạm Thị Đoan Chánh               +1


3.      Hàn Thị Phương Uyên                 +1


4.      Bùi Đoàn Nhật Linh                   +4


5.      Nguyễn Thị Thanh Trang           +2


6.      Trần Hoàng Nghĩa                    +1


7.      Nguyễn Trần Khánh Ngân          +1


8.      Vũ Thị Anh Thơ                       +2


9.      Hoàng Thị Hồng Lam                +1


10.  Vương Thị Thuỳ Trang               +1


11.  Cao Thị Thu Hà                       +2


12.  Đặng Hoàng Hơn                     +1


13.  Trần Huỳnh Thiên Trân             +2


14.  Thạch Minh Phát                     +1


15.  Huỳnh Tấn Khang                    +1
  [Hiện có 8 bình luận ...]  
Thông báo: Thi giữa kỳ - Lớp Tin học đại cương - hè 2014 - Sáng 357 phòng B115
(13/08/2014 11:37:59 SA)

Bảng điểm cuối cùng - nộp trường (download) 


Đây là bộ đề thi của các bạn (excelword)


==================================


Lưu ý: nếu các bạn có thắc mắc gì thì gọi điện cho mình.


Sáng thứ 5 (14/8/2014) nộp điểm cho trường.================================

Danh sách sinh viên lớp sáng 357 phòng B115 (download)


Các bạn chú ý nhớ số thứ tự và mã sinh viên của các bạn.


Thi: ngày 19 tháng 7 năm 2014 tại phòng B019


Ca1:      7:30 à 8:30                  từ số thứ tự từ 1 đến 80


Ca1:      8:40 à 9:40                  từ số thứ tự từ 81 đếnhết

Danh sách được cộng điểm giữa kỳ


1.      Nguyễn Thị Ngọc Trâm (31131023479)                            +1 


2.      Dương Thị Mỹ Trinh (31131022557)                                +3


3.      Vũ Phi Khương (31131022302)                                     +3


4.      PhạmPhương Uyên (31131022850)                            +2


5.      TrầnLinh (31121022184)                                           +2


6.      NguyễnThị Phương Thanh (31131020031)                   +1


7.      PhạmThị Như Trinh (31131023257)                             +1


8.      NguyễnVăn Toàn Thắng (31131023432)                      +3


9.      PhạmThị Hồng Phúc (31131023079)                            +1


10.  NguyễnPhúc Quỳnh Như (31131020230)                      +1


11.  HồThị Thu Oanh (31131021550)                                  +1


12.  BùiHuỳnh Trang (31131022709)                                  +1


13.  LâmThị Thanh Hẳng (31131023090)                             +1


14.  NgôThị Quyền Trang (31131021486)                            +1


15.  HoàngThị Bích Ngọc (31131021425)                             +1


16.  HuỳnhThị Phương Nguyên (31131021418)                     +1


17.  NguyễnThị Thanh Hương (31131023292)                       +1


18.  Vũ Thị Phương (31131023078)                                          +1


19.  Phạm Thị Thu Hà (31131023109)                                      +1


20.  Đỗ Thị Thanh Xuân (31131021312)                                   +2


21.  Nguyễn Phụng Minh Thi (31131020933)                             +1


22.  Nguyễn Đức Bảo Trâm (31131020196)                               +1


23.  Hoàng Thị Vỹ Ngọc (31131023056)                                   +1


24. Phạm Ngọc Mỹ Hằng (31131022723)                                                                +1


25.  Lê Thị Thuý Hằng (31131021051)                                     +1


  [Hiện có 2 bình luận ...]  
Hệ Quản Trị CSDL I - K37 CQ
(18/06/2014 9:26:43 SA)
Điểm cuối kỳ - HQTCSDL 1 - K37 

Bảng điểm viết tay HQTCSDL1 K37 (trang 1, trang 2)

các bạn xem coi có sai xót gì không(link xem va download)


------------------------------------------------------

(có một số bài giống nhau về ý tưởng về từ ngữ ,... giống nhau hầu hết chỉ có khác nhau khoản trắng và đặt biệt còn giống nhau về cái ý tưởng sai và sai câu lệnh, thì đều bị trừ điểm)Tổng điểm giữa kỳ K37 - HQTCSDL 1 (chưa tính điểm cộng)
(tập tin điểm)Dữ liệu cho thi cuối kỳ (bản chỉnh sửa - ngày 7 tháng 5 năm 2014 ) (download)
Sau bài kiểm tra ngày 23/4, có các bạn sau không có bài thi (vì nhiều lý do)

Vắng thi

+ Nguyễn Hoàng Trung Du

+ Hoàng Trọng Tân 

+ Lâm Thị Thanh

Nộp bài không đúng quy cách

+ Trần Huỳnh Bảo Tiên

+ Bành Sơn Tùng

Các bạn này có thể được làm lại bài giữa kỳ vào sáng thứ 6(ngày 25/4/2014) tại phòng máy Khoa B101 lúc 8:30 sáng.

Với trường hợp vắng thi hôm 23/4 và có lý do chính đáng (báo qua điện thoại với mình) thì được đi thi vào ngày 25/4 và bị trừ 2 điểm.

Với trường hợp nộp bài sai quy cách thì được đi thi nhưng bị trừ 1 điểm.

Các bạn thi vào ngày 25/4/2014 sẽ thi trên dữ liệu 


chucvu (macv   nvarchar(5),tencv   nvarchar(25))


thanhpho (matp   nvarchar(5),tentp   nvarchar(25))


phicongtac (macv   nvarchar(5), matp   nvarchar(5), phi_1_ngay   int)


nhanvien (manv    nvarchar(5), tennv   nvarchar(25), macv   nvarchar(5))


dotcongtac (madot   int, tp_den    nvarchar(5),  songay   int, ngaydi   datetime)


thamgiacongtac(madot   int, manv   nvarchar(5))

==============================Bài kiểm tra giữa kỳ (vào 8:30 sáng thứ 4 ngày 23 tháng 4 năm 2014) sẽ làm trên dữ liệu về sửa xe. Bài kiểm này làm trong vòng 60 phút (có đủ cả viết truy vấn và Trigger (không thủ tục và hàm))
(Đề làm kiem tra Trigger ngày 12 tháng 4 năm 2014 (download))

Thứ 7 ngày 12 tháng 4 năm 2014, lớp làm bài kiểm tra 30 phút (làm phần trigger với dữ liệu bài tập 2 - dữ liệu về sửa xe)
Thứ 7 ngày 5 tháng 4 năm 2014, lớp làm bài kiểm tra 45 phút (làm phần truy vấn với dữ liệu bài tập 2 - dữ liệu về sửa xe )Phần bài tập : Bài 0;  Bài 1;  Bài 2; Dữ liệu 1;

Bài tập hàm mở rộng 01;

baitapham_morong.doc Phần slide: link


  [Hiện có 2 bình luận ...]  
TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG - KHÓA 39 - Lớp 19-21; 22-24; 25-27
(08/02/2014 9:37:28 SA)
Các bạn chú ý xem điểm do nhà trường cung cấp (nếu có sai xót do nhập liệu thì liên hệ mình (sdt: 0909259404; hienphan2004@gmail.com)Điểm thi toàn bộ học phần Tin Học Đại Cương K39

Lớp 25-27 (
download)Lớp 22-24 (download)Lớp 19-21 (download)


Đề thi giữa kỳ THDC K39 (download)

Lịch thi giữa kỳ THĐC Khóa 39

Lớp                 Ngày thi                Giờ thi        Phòng thi

19-21             5/12/2013              13:00        A401, A312, A302a  

22-24             6/12/2013              07:00        A401, A302a

25-27             7/12/2013              13:00        A401, A302aDanh sách miễn thi giữa kỳ và cộng điểm giữa kỳ

+ Lớp 19-21

Giang Hoàng Kiệt - l66 k38. -             Miễn thi giữa kỳ

Đỗ Hoàng Long - L19.                              +3

Nguyễn Thị Thủy Tiên - l20.                     +2

Lê Hữu Tài - l20 -                                    +3

Nguyễn Thị Thanh Thùy -l20.                   +1

Nguyễn Cao Nhã - l20.                            +1

Bùi Trần Bảo Trân - l21.                           +1

Phạm Phi Phong - l19.                              +1

Trương Bách Vĩ - l20.                               +2

         

+ Lớp 22-24

Lê Đình Quát.    - l24.                 Miễn thi giữa kỳ

Liêm Trí Nhật - l24.                    Miễn thi giữa kỳ

Ngô Thị Hoàng Loan. - l23.                       +1

Nguyễn Thị Thu Hà - l24.                          +2

Thái Thanh Bình - l22.                              +1

Võ Minh Minh - l22.                                  +3

Nguyễn Phước Hưng - l23.                        +1

Mai Hoàng Thái Nguyên - l23.                   +2

Nguyễn Duy Anh. - l24.                            +2

Lê Ngọc Bích Thủy - l22.                          +3

Nguyễn Phương Oanh - l23.                      +2

Huỳnh Xuân Thi - l24.                              +2

Lê Thị Mỹ Phượng. - l24.                          +1

Trần Hoàng Quý. - l22.                            +1

Hoàng Nguyễn Hương Giang - l24.           +1

Trần Đức Tài - l23.                                  +2

Giêng Mỹ Nhi. - l23.                                +1+Lớp 25-27

Nguyễn Phú Sỹ - L25.                     Miễn thi giữa kỳ

Lê thành Thắng - l27.                     Miễn thi giữa kỳ    

Trần Hoàng Nhật Linh - l27.                      +3

Hoàng Gia Hy. - l25.                                 +3

Trần Đình Duy - l9 -k38.                           +1

Trần Ái Nhi- l27.                                       +3

Nguyễn Minh Trung - l27.                          +1

Nguyễn Thị Hồng Khanh - l25.                   +1

Ngô Thái Dương. - l26.                              +1

PHạm Hồng Mộng Thy - l26.                      +1

Trần Thị Diễm Phương. - l27.                     +1

Võ Thiện Quang.  - ck01.                          +1

Phần bài tập Excel (download)Phần bài tập word

- bài 1 (download)

- bài 2 (download)

- bài 3 (download)

- bài 4 (download)


  [Hiện có 0 bình luận ...]  
123456

TÌM KIẾM THÔNG TIN

Tựa đề
Nội dung
Từ ngày (Ngày/tháng/năm)
Đến ngày (Ngày/tháng/năm)Bản quyền thuộc về Khoa Tin Học Quản Lý - Trường Đại học Kinh Tế - Tp Hồ Chí Minh
Phòng 101 - 279 Nguyễn Tri Phương Q.10 - Tp Hồ Chí Minh