Đường thênh thang gió lộng một mình ta ...
Phan Hiền
Lớp TH1 K38 - Hệ quản trị cơ sở dữ liệu II
(25/08/2015 10:37:02 SA)
Ví dụ bài giảng 

- Ví dụ 01 (download)

- Ví dụ dữ liệu (download)

- Ví dụ refreshData (download)Slide bài giảng

1. Giới thiệu (download)

2. Lập trình giao diện (download)

3. Lập trình với cơ sở dữ liệu (download)

4. Lập báo cáo (download)

5. Dịch vụ mạng (download)

6. Điều khiển từ xa (download)

7. Cơ chế đăng nhập riêng (download)

DataColumn.Expression (download)Lần bài tập này, nếu không nộp bài hay nộp bài mà làm sai hoàn toàn thì điểm giữa kỳ sẽ bị trừ 1 điểm.

Các bạn nộp bài tập đầu tiên, gồm 2 bài (nén thành 1 tập tin zip)

1. Bài cho mở mỗi form con 1 lần trong Form chính

2. Mở nhiều form con trong form chính, mở 1 form con khác và chỉnh 1 giá trị chung ở Form chính, thì mọi form con đang mở có dùng giá trị chung đó phải được cập nhập và thể hiện giá trị mới liền.

Hạn nộp bài tập thứ nhất là hết ngày 19/8/2015 (theo giờ của Server)

Các bạn nộp bài theo mã số sinh viên của các bạn.

Mỗi bạn sẽ đăng ký 1 account nộp bài bằng mã số sinh viên.

Mỗi người có thể nộp nhiều lần, máy tính sẽ lấy lần cuối cùng nộp.
[Nộp bài]  [Hiện có 0 bình luận ...]  
Bài tập môn Tin Học Đại Cương - Tại chức - Tối thứ 6 - Nguyễn Chí Thanh
(21/08/2015 9:50:03 CH)
Bài tập excel (download)

Bài tập Word sẽ đăng sau.


  [Hiện có 0 bình luận ...]  
Bài tập môn Tin Học Đại Cương
(17/08/2015 7:29:06 CH)
Bài tập:

+ Bài tập văn bản lớn (download1; download2)

+ Bài tập văn bản lớn thêm (bài 1;  bài 2;  bài 3;  bài 4)

+ Bài tập excel (excel tong hop;   excel-K39;   excel-phan2)

(làm thêm bài excel trên phòng máy thực hành)
  [Hiện có 0 bình luận ...]  
Môn HQTCSDL1 - K38
(22/06/2015 1:17:48 CH)
Điểm toàn bộ học phần (download)File hình bảng điểm viết tay (điểm 1,   điểm 2,   điểm 3)(Thứ 2 đầu tuần sau 22/6/2015, mình sẽ post file hình phiếu điểm viết tay của cả lớp, các bạn chú ý xem lại để kiểm tra xem có chính xác với bảng điểm Excel này không)

------------------------------1. Đa phần các bạn làm câu truy vấn thiếu mất điều kiện thời gian (khi câu hỏi có đề cập đến các từ như "đang", "đã" ...
2. Đề số 2, có câu thứ 4 (trigger)

Viết trigger để khi xoá một con người thì chỉ cho phép xoá nếu như người đó hiện tại và tương lai không nắm giử bất kỳ chức vụ gì khác với chức vụ có mã là "NV" (Giả sử không hề có bất kỳ mối quan hệ khoá ngoại nào được thiết lập trong cơ sở dữ liệu)

Câu hỏi này có thể hiểu như sau:

a. Xoá người đó nếu người đó hiện tại và tương lai chỉ nắm giử duy nhất một chức vụ có mã là "NV" hay là người đó không có chức vụ gì (trường hợp này không quan tâm vì CSDL không ghi nhận trường hợp này - bất kỳ ai cũng phải có 1 chức vụ, tệ nhất là chức vụ nhân viên)

[Mấu chốt là nắm giử duy nhất chức vụ có mã "NV"]

b. Không cho xoá người đó nếu như người đó hiện tại và tương lai có tồn tại một chức vụ mà chức vụ này khác chức vụ có mã "NV".

Như vậy có nhiều bài giải như sau:

create trigger abc on ConNguoi for delete as 

begin 

declare @scmnd nvarchar(10)

select @scmnd = SCMND from deleted 

if (@scmnd not in (

select SCMND from DamNhiemChucVu 

where machucvu = 'NV' and getdate() <= NgayKetThuc

)

)

rollback tran

end 

Ở đây chỉ xét tới yếu tố hợp lý của điều kiện

Theo bạn này là: 

c. Không cho xoá người đó nếu như người đó không nằm trong danh sách những người X mà hiện tại và tương lai có giử ít nhất 1 chức vụ là "NV" (vì những người X này chắc chắn là giử chức vụ là "NV" nhưng người X này vẫn có thể giử thêm chức vụ khác ngoài "NV")

Vì vậy, nếu một người ABC có giử 2 chức vụ là "NV" và "TP" trong hiện tại và tương lai, thì người ABC này vẫn thuộc tập người X và ta được xoá người ABC này. Nhưng theo đề bài thì người ABC này đang nắm giử một chức vụ khác chức vụ "NV" (là chức vụ "TP") trong hiện tại và tương lai do đó người ABC này không được xoá. (theo hiểu b)

Do vậy mà cách làm này vẫn làm sai một phần.

--------------

Cách giải chính xác

create trigger abc on ConNguoi for delete as 

begin 

declare @scmnd nvarchar(10)

select @scmnd = SCMND from deleted 

if (exists(

select 1 from DamNhiemChucVu 

where machucvu != 'NV' and SCMND = @scmnd and

getdate() <= NgayKetThuc

)

)

rollback tran

end 

ý nói: Không cho phép xoá người đó nếu như người đó có tồn tại một chức vụ mà chức vụ đó khác với "NV" trong hiện tại hay tương lai. 

Kế cả trường hợp người đó không hề có chức vụ gì ở hiện tại và tương lai (trong bảng DamNhiemCHucVu không có ghi nhận lại) thì hệ thống cho phép xoá.

Lưu ý: Muốn tìm sự duy nhất thì nên dùng bài toán đếm.
-------------------------------------

Lớp tin học khoá 38 - môn Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 1

Điểm giữa kỳ và tất cả điểm cộng (download bang diem)


  [Hiện có 0 bình luận ...]  
Điểm toàn bộ môn HTTTQL - K39 lớp Toán
(22/06/2015 1:10:45 CH)
Điểm toàn bộ học phần môn HTTTQL K39 Toán (download)

File hình bảng điểm viết tay (điểm 1,  điểm 2,   điểm 3(Thứ 2 đầu tuần sau 22/6/2015, mình sẽ post file hình phiếu điểm viết tay của cả lớp, các bạn chú ý xem lại để kiểm tra xem có chính xác với bảng điểm Excel này không)

------------------------------Bảng điểm cộng và điểm giữa kỳ môn 

Hệ thống thông tin quản lý - lớp toán K39
(download)

(Điểm cộng này chỉ tính cho phần điểm giữa kỳ)
  [Hiện có 0 bình luận ...]  
Slide môn học ERP - UEH
(15/06/2015 1:03:29 CH)
1. Gioi thieu ERP (download)

2. Gioi thieu AX (download)

3. Trading (download)

4. Procurement (download)

5. Warehouse (download)


  [Hiện có 0 bình luận ...]  
Slide bài giảng môn Hệ thống thông tin quản lý
(14/01/2015 8:09:00 SA)
Slide bài giảng download tại đây (download)


  [Hiện có 0 bình luận ...]  
1234567

TÌM KIẾM THÔNG TIN

Tựa đề
Nội dung
Từ ngày (Ngày/tháng/năm)
Đến ngày (Ngày/tháng/năm)Bản quyền thuộc về Khoa Tin Học Quản Lý - Trường Đại học Kinh Tế - Tp Hồ Chí Minh
Phòng 101 - 279 Nguyễn Tri Phương Q.10 - Tp Hồ Chí Minh