Đường thênh thang gió lộng một mình ta ...
Phan Hiền
Môn HQTCSDL1 - K38
(16/03/2015 12:54:10 CH)
điểm giữa kỳ lần thứ 1 (chưa có điểm cộng) (download)


  [Hiện có 0 bình luận ...]  
Slide bài giảng môn Hệ thống thông tin quản lý
(14/01/2015 8:09:00 SA)
Slide bài giảng download tại đây (download)


  [Hiện có 0 bình luận ...]  
Điểm toàn bộ học phần môn THĐC khoá 40 (Chính quy)
(06/01/2015 10:21:17 SA)
Sự thay đổi điểm giữa kỳ do thầy Huy cộng sót điểm và chỉnh lại như sau:

31141020437  Đinh Gia Phú  18/05/1996  DH40DC005  W:5  E:2   GK:7

31141021350  Nguyễn Thị Phương  07/01/1996   DH40DC013  W:5   E:3   GK:8

Điểm bên dưới đã chỉnh 


Bảng điểm toàn bộ học phần tin học đại cương K40 (mới ngày 6/1/2015)

1. Lớp HP 14C1309012302 (download)

2. Lớp HP 14C1309012305 (download)(sau tết tây năm 2015, mình sẽ nộp trường

các thắc mắc về điểm giữa kỳ, các bạn liên hệ thầy Huy - email: 
huybx@ueh.edu.vn)
  [Hiện có 0 bình luận ...]  
ĐIỂM CÁC HỌC PHẦN (HQTCSDL 2; HTGRQD; Báo cáo ngoại khoá) K37
(25/12/2014 4:05:03 CH)
Bảng điểm tất cả các môn:

1. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 2 - K37 (bảng 1; bảng 2)

2. Hệ trợ giúp ra quyết định - K37 (
bảng 1)

3. Báo cáo ngoại khoá - K37 (
bảng 1)


  [Hiện có 0 bình luận ...]  
Điểm toàn bộ học phần môn THĐC lớp chất lượng cao - K39 (Ngân hàng; Kinh doanh quốc tế 2)
(25/12/2014 2:27:35 CH)
Bảng điểm toàn bộ học phần môn THĐC 

1. Lớp kinh doanh quốc tế 2 (download)

2. Lớp Ngân hàng (downloadBảng điểm giữa kỳ môn THĐC lớp chất lượng cao


1. Lớp Kinh doanh 2 - K39 CLC (download)

2. Lớp Ngân hàng - K39 CLC (download)(Sau tết tây bảng điểm sẽ nộp lên trường)
  [Hiện có 0 bình luận ...]  
DANH SÁCH VÀ THỜI GIAN THI GIỮA KỲ - HQTCSDL 2 - K37
(20/12/2014 7:23:29 CH)
Danh sách thời gian thi giữa kỳ HQTCSDL 2 - K37 (download)

Lên trước giờ chấm 15 phút.

Điểm thi cuối kỳ môn Hệ Quản trị cơ sở dữ liệu 2 (download)

(Tỉ lệ: giữa kỳ và cuối kỳ là 50:50)
  [Hiện có 0 bình luận ...]  
Môn Tin học đại cương - Lớp Đại Học Chính Quy
(25/11/2014 11:22:51 SA)
Lịch thi giữa kỳ môn Tin Học Đại Cương - K40

Mã Lớp HP: 14C1309012305 (Lớp SV:13-15, học C3 - C102) 

        Thi giữa kỳ vào ngày 9 tháng 12 năm 2014 - 7:00 AM - A312 & A401 (lớp 13 và 14)   +    8:00 AM - A312 & A401 (lớp 15)Mã Lớp HP: 14C1309012302 (Lớp SV:04-06, học S6 - C101) 

        Thi giữa kỳ vào ngày 12 tháng 12 năm 2014 - 13:00 AM - A312 & A401 (lớp 4 và 5)  +    14:00 AM - A312 & A401 (lớp 6)(Đi thi có mặt trước giờ thi 15 phút và đem theo thẻ sinh viên)Bài tập word (định dạng văn bản nhỏ) (download)

Bài tập word (văn bản lớn) (download)

Bài tập Excel (download)

--------------------------

Slide bài giảng (slide thong tin chung va word - download)

Slide bài giảng (slide Excel - download)


  [Hiện có 0 bình luận ...]  
123456

TÌM KIẾM THÔNG TIN

Tựa đề
Nội dung
Từ ngày (Ngày/tháng/năm)
Đến ngày (Ngày/tháng/năm)Bản quyền thuộc về Khoa Tin Học Quản Lý - Trường Đại học Kinh Tế - Tp Hồ Chí Minh
Phòng 101 - 279 Nguyễn Tri Phương Q.10 - Tp Hồ Chí Minh